انا فتحت فينج علي الاجهزه اللى شغاله علي الشبكه اللى متصل بيها ودوست على علامة الازاله للجهاز بتاعي

TEFATEFA Member Posts: 1
edited August 2020 in Devices & Security

انا فتحت فينج علي الاجهزه اللى شغاله علي الشبكه اللى متصل بيها ودوست على علامة الازاله للجهاز بتاعي ومن سعتها ونا مش عارف افتح الشبكه ايه الحل ارجو الرد

Answers

 • Lee_BoLee_Bo Member Posts: 273
  100 Comments 100 Likes 5 Answers 25 Agrees
  ✭✭✭✭
  Via Google Translate:
  I opened Fing on the devices running on the network to which I am connected, and I clicked on the remove sign for my device

  I opened Feng on the devices that are running on the network to which I am connected, and I stepped on the remove sign for my device and from its capacity, and I don’t know, open the network, what solution please reply
Sign In or Register to comment.